Hva bør du ha i markedsbudsjett?

Hvordan investere i markedsføring?

Er du søkende til hvor mye dere bør investere i markedsføring og kommunikasjon? Her er noen tips.

Kommunikasjon skal bidra til økt lønnsomhet og verdistigning

For de fleste virksomheter bidrar markedsføring og kommunikasjon til å forbedre driftsresultatene, styrke rekrutteringen og til å øke verdien på merkevaren/virksomheten. Forutsatt at det investeres riktig.

Start med å definere målene. Hva er bedriftens mål, og hva kan markedsføring og kommunikasjon bidra med?

  • Få eksisterende kunder til å kjøpe mer.
  • Skaffe flere lønnsomme kunder.

Ofte ønsker man begge deler.

Når målene er definert, kan strategi og tiltak defineres. Her er noen områder markedsføringsplanen kan deles opp i – i ca. prioritert rekkefølge.

1) Strategi/konsept/plan

Kommunikasjon blir stadig mer sammensatt, og det er mange områder å velge mellom. Derfor er det viktig med en gjennomtenkt strategi og en god plan. Og et tydelig «konsept»: hvorfor skal kundene velge oss – og hvordan skal vi kommunisere dette til våre målgrupper?

2) Intern kommunikasjon

Medarbeiderne er en minst like viktig «kanal» som nettside, nyhetsbrev og sosiale medier. Tilrettelegg ombordprogram, intranett, opplæringspensum og god informasjonsflyt i møter. Og er butikker/kontorer lekkert dekorert i virksomhetens profil? Slikt inspirerer og øker lønnsomheten!

En stor utfordring i stadig flere bransjer er rekruttering. God internkommunikasjon kan tiltrekke og bevare gode medarbeidere!

3) Nettside og godt innhold

Nettsiden er hub’en i alle aktiviteter – med informasjon, inspirasjon og funksjon, i form av f.eks. nettbutikk, chat og selvbetjening. Nettsiden bør oppdateres og fylles med godt innhold jevnlig, bl.a. filmer og animasjoner. Det gir kraft til alle spredningsaktiviteter.

4) Spredning

Når det er laget godt innhold på nettsiden, er det kostnadseffektivt å spre via nyhetsbrev og sosiale medier. Videre bør det legges en god søkeordstrategi – og vurderes annonsering via Googles nettverk (VG, Dagbladet, TV2 og mange flere) og i sosiale kanaler. Spredning av budskap tilpasses også hver bransje, som ofte har sine dedikerte kanaler.

5) Diverse

Utover dette grunnleggende er det flere elementer å vurdere i løpet av et år: Oppdatere presentasjon eller presentasjonsfilm? Messemateriell, profilartikler eller en flott firmabrosjyre? Mulighetene er mange. Tenk kost/nytte.

Hvor stort markedsbudsjett bør vi ha?

Mange bransjer bruker 3-10%+ av omsetningen i markedsføring og kommunikasjon. Men i mye større grad enn tidligere vil dette variere med utgangspunkt i bransje – og ledelse. En leder og ledelse som har tro på og brenner for god kommunikasjon, kan investere mye og få desto mer igjen for investeringene.

En veldig røff fordeling mellom punktene ovenfor i prosent kan være 5-10-40-30-15.

Et eksempel fra en oppdragsgiver vi jobber med

Bedriften omsetter for ca. 50 mill. og har tro på at kommunikasjon kan bidra. De har et markedsbudsjett på ca. kr 2,5 mill.

Strategi/konsept/planKr 125 000,-Dette sikrer gode prosesser, workshops og noe research. Denne fasen gir et oppdatert konsept og tilrettelegging av en dynamisk plan.
Intern kommunikasjonKr 250 000,-Dette dekker oppdatering av dynamisk innhold, ombord-program, jevn og god flyt av interninfo, «stunts» i løpet av året som befester f.eks visjon, merkevare, mål, planer osv.
Nettside og godt innholdKr 1 000 000,-Nettsiden krever kontinuerlig oppdatering og nytt innhold. Dette er førende for søke-resultater og respons på alle aktiviteter, i tillegg til aktuelt og godt stoff til eksisterende og nye kunder og partnere.
SpredningKr 750 000,-Nyhetsbrev, Google Ads (AdWords og nettverk), sosiale medier og annen annonsering og spredning.
DiverseKr 375 000,-Eks bistand til kick-off, messemateriell, firmagaver, oppdatering av presentasjon, oppdatering av maler, print-annonser o.a.

Eksempelet er fra en konkret oppdragsgiver. Rammen og fordelingen vil selvsagt variere i forhold til bransje, type bedrift, økonomisk situasjon, konkurransesituasjon, marked og tro på kommunikasjon som lønnsom investering.

Hvor mange nye kunder kan en investering gi?

Investering i innhold og spredning kan satses for å skaffe nye kunder – og for å ivareta «merverdier», som intern stolthetsbygging og pleie av eksisterende kunder.

Av f.eks. 1 mill i investering, kan 30% tilskrives «merverdi».

Kr 700 000,- vurdert til konkrete inntekter kan fordeles med tanke på:

  • Snitt omsetning pr kunde 65 000,-
  • Fortjeneste 10%
  • Snitt «levetid» som kunde: 5 år
    = 32 500,- i fortjeneste pr kunde

= 21 kunder

Altså bør investeringen på 1 mill tilføre minimum 21 nye kunder, i tillegg til verdien av å bygge stolthet og pleie eksisterende kunder.

Vi i TENK har naturlig nok stor tro på at investering i kommunikasjon og markedsføring kan gi god avkastning.

Ta uansett gjerne en prat med oss om interessante muligheter – det kan vi GARANTERE vil være en god investering!:-)

Tenk prosess

Starte et prosjekt eller bare ta en prat?

Start et prosjekt eller bare ta en prat?

Andre artikler
du kanskje vil lese

Tenkbyrå logo med outline Trenger du å tenke tanker du ikke har tenkt før? Ta kontakt