Tenk Helhet™ - slik jobber vi mot gode resultater

Helhetlig markedsføring handler om å få alle treffpunkter til å spille godt sammen. Ved å utnytte kanalene best mulig, med rett innhold i rett kanal, vil de forsterke hverandre og sørge for at målene blir nådd.

Før vi går i gang med noe som helst
– hva vet vi?

Tekstforfatter jobber i Wordpress
Innsikt i merkevaren, produktene, markedet, målgruppen og konkurrentene i tillegg til verden for øvrig er gull verdt når vi starter markedsføringsreisen sammen med kunden. Det vi ikke vet, skaffer vi oss kunnskap om. Det kan vi for eksempel gjøre i form av en spørreundersøkelse, en workshop med selskapets ansatte eller fokusgrupper.

Hvor skal vi?

Tenk prosess
Uten å vite hvor vi skal, blir det vanskelig å finne veien. Forretningsmål, KPI-er, kvalitative mål, kvantitative mål, interne og eksterne mål, salgsmål. Noen ganger har kunder tydelige, definerte mål vi kan jobbe mot. Andre ganger blir målene til underveis i prosessen.

Idéprosessen starter med en brief

Tenk prosess
Basert på innsikt og mål lager vi en brief til oss selv – enten helt på egen hånd eller sammen med kunden. Dette er en nyttig og konkret prosjektbeskrivelse som inkluderer innsikt, mål, målgrupper, budsjett og fremdrift. Vårt mål er at det skal være enkelt å være kunde i TENK. Med en brief i bunn, har kunden oversikt, og teamet et utgangspunkt for en spennende, kreativ idéprosess.

Kreativ idéprosess

En ideprosess involverer alt fra ett til seks hoder i TENK. Vi skreddersyr teamene etter hva behovet er. Vi har designere, rådgivere, innholdsprodusenter og tekstforfattere som har spesialistkompetanse på ulike områder. Som et helhetlig byrå må vi av og til åpne døren og slippe inn kompetanse utenfra. Vi har et stort nettverk av dyktige spesialister og frilansere vi samarbeider med.

Den evige kundereisen

Tenk Reklamebyrå
Etter endt prosess og prosjekt, analyserer vi resultatene slik at veien mot neste mål blir best mulig. Optimalisering av kunde- eller kjøpsreisen en kontinuerlig og helhetlig jobb vi bidrar inn i med alt fra innholdsproduksjon til salgstrening, kampanjer, internkommunikasjon og strategiarbeid.

En effektiv samarbeidsform

samarbeid
Det skal være enkelt å være kunde i TENK. Det betyr blant annet at vi ønsker å gjøre samarbeidet så effektivt som mulig. Vi avtaler faste aktivitetsmøter etter behov og samler alle aktivitets- og innholdsplaner digitalt, lett tilgjengelig for alle som ønsker. Ved å opprette egne kundeteams i Teams får en vi en god flyt i kommunikasjonen, og vi kan ta raske avsjekk underveis.
Tenk prosess

Starte et prosjekt eller bare ta en prat?

Start et prosjekt eller bare ta en prat?

Få siste nytt
ved å melde deg
på vårt nyhetsbrev

cross