Oppgradert nettside og visueller bidro til en mer enn vellykket emisjonskampanje for Adite.

Adite AS
Kollegaer snakker sammen
Design av nettside
Utvikling av nettside
Innholdsproduksjon
Foto
Adite ble etablert i 2014 med mål om å skape mer konkurranse i det norske bedriftsmarkedet for telekom- og IT. I rollen som en uavhengig rådgiver sikrer de at mellomstore og store bedrifter får markedets beste avtaler og tjenester. Arbeidet vi gjorde for Adite ble gjennomført for å ha et godt utgangspunkt for emisjonen deres på Folkeinvest. Nye nettsider og gode visueller førte også til en vellykket emisjonskampanje.
Aditeno_nettside_tjenester

I forbindelse med design og utvikling av nettsiden ble det etablert noen retningslinjer for farger og profil basert på Adites logo. De ønsket å fremstå som proffe og eksklusive, men samtidig personlige. Vi leverte også alt tekstinnhold til nettsidene.

Aditeno_bilde3
AHF_0916AHF_1265

Viktig for Adite er menneskene – de “er” rådgivningstjenestene og alt bedriften leverer. Dette måtte også komme til uttrykk i bildene og visuellene til nettsidene. Foto: André Folkedal, i regi av oss.

Aditeno_folkeinvest2

Arbeidet vi gjorde for Adite ble gjennomført for å ha et godt utgangspunkt for emisjonen deres på Folkeinvest. Med gode nettsider og gode visueller til emisjonskampanjen ble det en også god kampanje. Minimumsgrensen for emisjonen på 5 280 000,- ble overgått med god margin og stoppet ikke før 14 142 849,-. Et svært godt resultat, spesielt tatt i betraktning den tiden samfunnet er inne i.

4AHF_2058AHF_1560
Tenkbyrå logo med outline Trenger du å tenke tanker du ikke har tenkt før? Ta kontakt

Andre prosjekter
du kanskje vil lese