Vi lagde ny profil og logo for Epilepsiforbundet.

Epilepsiforbundet
Epilepsiforbundet logo
Logodesign
Innholdsproduksjon
Webdesign
Epilepsiforbundet ønsket en ny, moderne logo som ville skape økt gjenkjennelighet til forbundet. Vi skapte en ny logo med tydelige referanser til hva som skjer i hjernen hos alle med epilepsi.

Den gamle logoen til Epilepsiforbundet var utdatert og lite kjent. Målet med den nye logoen til Epilepsiforbundet var å skape et visuelt symbol som ville skape identitet og være noe medlemmene kunne være stolte av. Når man får et epileptisk anfall skyldes det en forbigående forstyrrelse i hjernes elektriske signaler. Det finnes ulike typer anfall, og det var med utgangspunkt i dette vi utviklet den nye logoen der nettopp hjernen har fått en sentral plass.

Ta gjerne en titt på nettsidene her!

Logoen viser en stilisert hjerne og signaliserer ro der det ofte kan oppstå en form for kaos. Dermed forener logoen det medinske ved epilepsi med den viktige rollen forbundet spiller. Valget av lillafargen er heller ikke tilfeldig. Lilla er en beroligende farge som står for visdom og kreativitet. Sirkelen rundt logoen representerer fellesskapet og samholdet som forbundet jobber for. Epilepsiforbundet består av 19 lokallag + et ungdomslag. Det var viktig at logoen kunne fungere med navnene på lokallagene.

Som alltid, når vi utvikler profiler, tester vi logoer, fonter og farger slik at vi vet at det fungerer godt på alle flater fra mobil til sosiale medier, på trykk, skilt og små kulepenner. Epilepsiforbundet UNG fikk et eget uttrykk, men i samme profil.

EpilepsiforbundetEpilepsiforbundet

45 000 mennesker lever med epilepsi i Norge. Epilepsiforbundet gjør en storstilt innsats for sine medlemmer med epilepsi og pårørende. De jobber med kunnskapsformidling, rådgivning og politisk påvirkning. Medlemmene var svært delaktige i prosessen rundt ny logo og er samstemte i at den nye profilen er nye de kan være stolte av.

Tenkbyrå logo med outline Trenger du å tenke tanker du ikke har tenkt før? Ta kontakt

Andre prosjekter
du kanskje vil lese