Person som jobber i Illustrator

Hvordan markedsføre seg i 2022?

Noe blir enklere – andre ting blir mer komplekst. Her er 7 nøkkelpunkter rundt markedsføring anno 2022/23.

Generelt har markedsføring fortsatt en grad av risiko. Selv om vi kan jobbe mer målrettet enn tidligere, kan ikke resultater garanteres. Men en kan optimalisere utgangspunktet, være tett på målinger og fortløpende korrigere aktiviteter og dermed makse resultatene.

Dette er byggeklossene:

1. Mål og (mini)strategi

Hva skal vi oppnå – og hvordan skal vi oppnå det? I bunnen for vellykkede aktiviteter og gode resultater bør vi ha mål og minimum en enkel strategi.

2. Kreativ idé og godt innhold

Hva er vi synlige med? Får vi nok oppmerksomhet – og riktig oppmerksomhet fra dem vi ønsker å nå? Riktige kreative idéer og godt innhold sikrer at vi får den oppmerksomheten og de handlingene vi ønsker.

3. Nettside/evt. butikk

Er nettsiden på plass – teknisk og innholdsmessig. Vi skal invitere folk inn, og de bør taes i mot på en god måte. Vi sørger for å få den businessen ut av dem som er grunnen til at de inviteres.

Er landingssiden(e) gode? Og er kundereisen og øvrig innhold ivaretatt?

4. Nyhetsbrev

E-postmarkedsføring er fortsatt svært kostnadseffektivt og bør alltid vurderes. Hovedgevinsten er å synes, samt minne kunder på at en finnes og vise at en er aktiv. Les flere tips om nyhetesbrev her.

5. Spredning og annonsering

Er nettsiden optimalisert for Google og andre plattformer? Har vi definert søkeord? Hvor skal vi annonsere for å treffe riktig målgruppe? Google Søk, Discovery eller Google Display? Vi definerer målgruppe, Google velger riktige kanaler.

Facebook og Instagram har i stor grad blitt retargeting-kanaler - altså vi retter annonser mot de som allerede har vist interesse, f.eks. ved nettsidebesøk, til de som har sett deres innhold tidligere etc.

LinkedIn fungerer særlig godt i B2B-markedet, men er relativt kostbart. Dette bør allikevel vurderes inn i en kanalmiks om målgruppen er riktig.

Det er også gode muligheter for ytterligere spredning i flere kanaler (avhengig av hvem din målgruppe er):

- Fagannonsering, for eksempel via Fagpressen
- Print, for eksempel via Aller Media og Finansavisen

6. Medarbeidere og nettverk

Det bør tilrettelegges for at medarbeidere bidrar til å bringe ut valgte budskap. F.eks bør saken (produktnyhet, tema e.a.) som presenteres i ukens nyhetsbrev være samtaleemne i neste møte med kundene. Det er også fint om medarbeidere liker og deler sos.medier-poster, selv om virksomheten ikke kan pålegge dette.

7. Øvrige aktiviteter

TV – radio – utendørs – webinar – frokostseminar – messer – postale utsendelser (det er stor mulighet for oppmerksomhet i posthyllene rundt omkring!) – og ikke minst fine profilgaver, den eneste reklamen folk takker for å få. Mulighetene er mange og flere aktiviteter bør testes for å avgjøre hva som gir best resultater for deres bedrift.

Følges disse 7 trinnene er sjansene store for gode resultater. Følg de gjerne sammen med oss i TENK Byrå. Kontakt Aleksander på 996 21 662 // aleksander@tenkbyra.no

Men hva koster det?

Et utgangspunkt for en virksomhet kan være å tenke ut fra at det er verdt å investere 5% årlig av omsetningen i kommunikasjon og markedsføring.

Videre kan en tenkt fordeling være
(eksempel 50 mill i omsetning og 2,5 mill i markedsbudsjett):

Grunnleggende/ivareta strategi/planer m.m. – 10% - 250 000,-
Intern kommunikasjon – 6% - 150 000,-
Innhold: Artikler, film, annonser m.m. – 30% - 750 000,-
Nettside/oppdatere/vedlikeholde – 10% - 250 000,-
Nyhetsbrev/utsendelse – 1% - 25 000,-
Google/håndtering/kjøp – 10% - 250 000,-
Sos.medier/håndtering/kjøp – 15% - 375 000,-
Øvrig annonsering – 8% - 200 000,-
Øvrige aktiviteter – 10% - 250 000,-
Ut fra disse grunntankene er det selvsagt mange ulike variasjonsmuligheter.

For Google og sosiale medier legges det egne løp for oppstartkost, måling og korrigering.

Én av TENKs viktigste leveranser til de fleste kunder er å etablere, utvikle, oppdatere og sikre leveranser i henhold til aktivitetsplan. Vi tar gjerne også en prat om budsjettering, samt godt og kontinuerlig arbeid med aktivitetsplan.

Tenk prosess

Starte et prosjekt eller bare ta en prat?

Start et prosjekt eller bare ta en prat?

Andre artikler
du kanskje vil lese

Tenkbyrå logo med outline Trenger du å tenke tanker du ikke har tenkt før? Ta kontakt