Kollegaer som gir high five

Hvordan arbeidsflyt og kommunikasjon kan spille sammen

Virksomheter i alle størrelser har et potensial i bedre arbeidsflyt og verdistrømmer – og god kommunikasjon kan bidra til å ta ut potensialet.

Arbeidsflyt og kommunikasjon

God arbeidsflyt kjennetegnes av tydelige verdistrømmer, kontinuerlig utvikling av beste praksis, transparente verktøy, kompetanse, samhandling og mye annet. I mange virksomheter lugger det i arbeidsflyten, det skapes intern frustrasjon og redusert arbeidsglede, misfornøyde kunder og tapte inntekter.

God kommunikasjon kjennetegnes av avklarte premisser, definerte ord/uttrykk, tydelighet fra avsender og mottager – og ikke minst en plan som bidrar til at en får kommunisert riktige budskap internt og eksternt, på rett måte, til rett tid. Det er enkelt, men samtidig veldig krevende.

LeanOnU og TENK Byrå samarbeider for å gi deg kombinasjonen av fremragende arbeidsflyt og gjennomtenkt intern- og ekstern kommunikasjon.

Sparkle før en maler

TENK har opplevd at kunder ønsker offensiv markedsføring, men under arbeidet med innsikt viser det seg at virksomheten bør jobbe mer med verdistrømmer og arbeidsflyt før en går offensivt ut. Sparkle før en maler.

Samspillet mellom verdistrømmer og kommunikasjon spiller en mye viktigere rolle enn mange organisasjoner er klar over. Intern kommunikasjon er en kraft som bidrar til å skape forbedringskultur. Kommunikasjon internt blir et effektivt verktøy for å få arbeidsflyten til å fungere bedre og for å synliggjøre hvorfor og hvordan organisasjonen oppnår forbedringer. Effektiv eksternkommunikasjon synliggjør for oppdragsgiverne at vi har en partner som arbeider for å gi oss verdier, varer og tjenester så effektivt og sømløst som mulig.

Et samspill som fungerer

Derfor jobber LeanOnU og TENK Byrå sammen om både arbeidsflyt/LEAN-arbeidet og videre når sterkere trykk på salg og markedsføring skal spille på lag med nye, friske verdistrømmer.

Ønsker du en prat om hvordan LEAN/verdistrøm/arbeidsflyt og kommunikasjon internt/eksternt kan løfte deres virksomhet?

Kontakt Jon Urdal i LeanOnU eller Geir Holm i TENK Byrå.

Tenk prosess

Starte et prosjekt eller bare ta en prat?

Start et prosjekt eller bare ta en prat?

Andre artikler
du kanskje vil lese

Tenkbyrå logo med outline Trenger du å tenke tanker du ikke har tenkt før? Ta kontakt