Oppnå målene, med sterk kommunikasjon
– enkelt og effektivt

Skap gode resultater med riktig kommunikasjon – og jobb på en enkel, effektiv og målbar måte. Det er mange faktorer som skal til for å lykkes med å nå virksomhetens mål. TENK kan bidra innenfor flere av disse områdene, med hovedfokus på kommunikasjon.

Vi deler våre leveranser inn i fire ledd:

 • Strategi
 • Mål
 • Konsept

 • Hvorfor skal kundene velge oss?
 • Logo
 • Profil
 • Posisjonering

 • Har vi en tydelig visuell identitet som er i tråd med bedriftens verdier?

 • Skiller den seg vesentlig ut i mengden?
 • Artikler
 • Annonser
 • Tekst
 • Bilder
 • Illustrasjoner
 • Infographics
 • Film/animasjon
 • Internt
 • Web
 • Nyhetsbrev
 • Sosiale medier
 • Google
 • Annonsering
 • Print
 • Messer/messemateriell
 • Radio/TV/utendørs
 • Andre aktiviteter

Vi tilbyr også andre spesialiteter, som ombordprogram, opplegg for opplæring, internkommunikasjon m.m.

Enkelt og effektivt samarbeid

Det handler om å levere sterk kommunikasjon som bidrar til å nå deres mål. Det handler også om å samarbeide på en måte som gjør det enkelt og effektivt for dere, slik at det blir best mulig resultater ut av pengene og tiden dere investerer.

Harde mål
F.eks omsetning.

Myke mål
F.eks styrke merkevaren
– eller øke stoltheten blant medarbeidere.

Produkter/tjenester
Hva trekke frem når?

Budskap
Få frem nøye utvalgte nøkkelbudskap på en kreativ måte.

Aktiviteter
Internt og eksternt.

Publiseringsplan

Plan for andre aktiviteter

Proaktivitet
= lønnsomt og effektivt!

Idéer
Det er stor kamp om oppmerksomheten. Sørg for å skille dere ut.

Produksjon
Tekster, design, foto, film, animasjoner o.a.

Publisering
Intranett, web, sos.medier, nyhetsbrev og andre flat

Rapport
Mot målbilde

Analyse

Korrigert plan

Oppfølging

Summen av dette er maksimal måloppnåelse – med enkel og effektiv investering og innsats.

 

Fast pris pr mnd
Vi kan tilby dette konseptet til en fast pris pr mnd. Innenfor en avtalt ramme utfører TENK de oppgaver som vi prioriterer i fellesskap, og som vi rapporterer om underveis.

 

Kontakt oss for en prat om enkel og effektiv vei mot å nå deres mål!
Aleksander / 996 21 662  / aleksander@tenkkom.no
Svein / 909 20 150 / svein@tenkkom.no
Geir / 908 41 510 / geir@tenkkom.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettleseren din støttes ikke lenger

Bytt til en annen for å få tilgang til nettsiden våres.